Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Jūsų (toliau - Pirkėjas) ir VĮ GIS-Centras“ (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvė).

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs e-parduotuvėje prekę(-es), suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo būdą, nurodęs pristatymui būtiną informaciją, susipažinęs ir sutikęs su Pirkimo taisyklėmis patvirtina užsakymą paspausdamas mygtuką patvirtinu užsakymą“ ir gauna užsakymo patvirtinimo lapą registracijos formoje nurodytu el. paštu.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma e-parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti e-parduotuvėje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties su Pardavėju, jei gauta prekė yra su poligrafiniu ar kitokiu broku, taip pat norėdamas grąžinti netikusią (nepatikusią) kokybišką prekę, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Prekių grąžinimo sąlygos ir išimtys pateiktos Taisyklių 9. skyriuje.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes bei jų pristatymą ir jas priimti. Už prekes Pirkėjas atsiskaito Taisyklių 7. skyriuje nurodytomis sąlygomis.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas, formuodamas užsakymą ir pildydamas pristatymui būtiną informaciją, privalo juos atnaujinti.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti arba sustabdyti  Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti e-parduotuvės veiklą be išankstinio įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeitimus paskelbdamas e-parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad e-parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su e-parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7. Atsiskaitymas

 7.1. Pirkėjas už prekes ir jų pristatymo išlaidas gali atsiskaityti prisijungęs prie savo banko elektroninės sistemos arba bet kuriame banko skyriuje pagal registracijos formoje nurodytu el. paštu gaunamą užsakymo lapą, kuriame nurodoma galutinė suma. Darant pavedimą būtina nurodyti užsakymo numerį, kuris yra unikalus ir pagal kurį Pardavėjas nustato Pirkėjo mokėjimo pavedimą.

7.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.

7.3. Pirkėjas, užsisakęs prekes, privalo atsiskaityti už jas bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei per 48 valandas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta ir Pardavėjas turi teisę parduoti užsakytas prekes kitiems asmenims.

8. Prekių pristatymas arba atsiėmimas

8.1. Prekes atsiima arba siuntą priima Pirkėjas.

8.2. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pristatymo kaina - 2,50 Eur (į Kuršių neriją kaina derinama atskirai). Perkant prekių už 50 Eur ir daugiau pristatymas Lietuvoje yra nemokamas.

8.3. Lietuvoje užsakytas prekes pristato kurjeris Pirkėjo pristatymo informacijoje nurodytu adresu per 2-4 darbo dienas po apmokėjimo gavimo į  Pardavėjo sąskaitą.  Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

8.4. Į užsienį siuntiniai pristatomi paštu arba per siuntų tarnybas, pristatymo kaina derinama atskirai.

8.5. Pirkėjas, nenorėdamas mokėti už prekių pristatymą, po apmokėjimo gali  atsiimti užsakymą parduotuvėje Žemėlapių pasaulis“ adresu Sėlių g. 66, Vilnius. Atsiimdamas prekes parduotuvėje Pirkėjas privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei atspausdintą užsakymo lapą, kurį gauna registracijos formoje nurodytu el. paštu ir pagal kurį daro apmokėjimą. Pirkėjas užsakymo atsiėmimo laiką iš anksto suderina su Pardavėju el. parduotuvės skyriuose KontaktaiSusisiekite su mumis nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

8.6. Pardavėjas turi teisę nustatyti kitą nei Taisyklių 8.1. p. nurodytą prekių pristatymo kainą išskirtinio svorio ar gabaritų prekėms.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Pirkėjas, kuris sudaro pirkimo–pardavimo sutartį naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti teise apžiūrėti prekes ir įvertinti jų tinkamumą, turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Grąžinti galima tik tas prekes, kurios nebuvo naudojamos, sugadintos, iškomplektuotos, yra nepraradusios prekinės išvaizdos ir kurių pakuotė nebuvo pažeista.

9.2. Apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų:

9.2.1. Užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą: SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

9.2.2. Pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@mapshop.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą Pirkėjui apie pranešimo gavimą.

9.3. Grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą. Grąžinamą prekę Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi pristatyti arba išsiųsti šiuo adresu: „Žemėlapių pasaulis“, Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius. Grąžinant kokybiškas prekes, Pirkėjui tenka visos su jų grąžinimu susijusios transportavimo išlaidos. 

9.4. Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina Pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos procentaliai nuo pirktų prekių kiekio. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. 

9.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas grąžina prekę, kuri yra su poligrafiniu ar kitokiu broku, Pardavėjo sąskaita brokuota prekė bus pakeista į kokybišką prekę arba, nesant galimybei pakeisti į kokybišką prekę, per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie brokuotą prekę, grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai. Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį (t.y. atsisakyti sutarties), jei prekė yra su poligrafiniu ar kitokiu broku, ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Tokia informacija dėl pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymo (sutarties nutraukimo) turi būti pateikta Pardavėjui raštu. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės grąžinimo dienos, grąžina sumokėtą kainą Pirkėjui. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis.

9.6. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

9.7. Prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos bei pristatymo informacijos formose pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl  pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, jog Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo dieną jis yra sulaukęs 16 metų.

10.3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie e-parduotuvės duomenis bei jų neatskleisti arba kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie e-parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslu.

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.

12.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. parduotuvės skyriuose Kontaktai, Susisiekite su mumis nurodytomis susisiekimo priemonėmis.  

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.