VĮ „GIS-Centras” specialistai visuomet pasiruošę parengti Jūsų lūkesčius atitinkantį įvairaus mastelio, teritorinės aprėpties, formato, tematikos (bendrageografinį, turistinį, specializuotą (batimetrinį, medžiotojų būrelio planą), meninį, ortofotografinį) bei stilistikos žemėlapį.Nuo Jūsų idėjos - iki žemėlapio. Kaip nuosekliai įgyvendinti Jūsų sumanymą?

Nuo Jūsų idėjos - iki žemėlapio. Žemėlapių sudarymas

Jūsų patogumui teikiame paslaugas nuo profesionalių kartografų konsultacijų apie žemėlapių sudarymą, kartografinį dizainą iki Jums aktualiausių duomenų įvedimo, atrinkimo, žemėlapio paruošimo spaudai ar skaitmenai ir spausdinimo (plačiaformačio, ant skirtingų medžiagų).Žemėlapių sudarymas GIS-Centre: nuo idėjos iki žemėlapioMūsų įmonėje žemėlapių sudarymui naudojami šie pagrindiniai duomenų šaltiniai:

• Oficialūs valstybiniai georeferenciniai erdvinių duomenų rinkiniai:

◦ GRPK – Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys M 1:10 000, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Baltijos jūroje, duomenys. Šis duomenų rinkinys atnaujinamas nuolatos.

◦ ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis, skirtingų metų: 1995-1999, 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013, 2015-2017 m., 2018-2020 m.

◦ Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, neapimantis gamtos paveldo objektų ir Natura 2000.

• OpenStreetMap duomenys – laisvai prieinamos duomenų bazės, licencijuotos OpenStreetMap fondo (OSMF) pagal „Open Data Commons Open Database License (OdbL). (www.download.geofabrik.de)

• Natural Earth Data duomenys – laisvai prieinami vektoriniai ir rastriniai pasaulio duomenys 1:10 mln., 1:50 mln., 1:110 mln. masteliais. Šie duomenų rinkiniai apima kultūrinius bei fizinius duomenis. (www.naturalearthdata.com/downloads/)

• Jūsų pateikti įvairaus formato duomenys, kuriems pritaikysime vizualizaciją ir atvaizduosime žemėlapyje.

Kiekvienu atveju parenkami patys efektyviausi kartografinio dizaino sprendimai, atitinkantys Jūsų poreikius ir lūkesčius.  

Sudaryti žemėlapiai vizualiai patrauklūs, estetiški, tikslūs bei kokybiški.

 

Juos galima pritaikyti įvairios paskirties leidybai (knygoms, atlasams, lankstinukams, informaciniams ir reklaminiams stendams, plakatams ir kt.) ant popieriaus ir kitų medžiagų.

Skaitmeninius žemėlapių failus galima publikuoti interneto svetainėse (įvairioms elektroninėms paslaugoms) ar naudoti įvairiose mobiliosiose aplikacijose

GIS-Centre sudaryti žemėlapiai pritaikomi spaudai, internetui, mobiliosioms aplikacijoms

Norite užsakyti žemėlapio sudarymą ar turite daugiau klausimų? Susisiekite su mumis:

 

  (8 5) 273 1058           info@gis-centras.lt

 

Norite pamatyti mūsų sudarytus žemėlapius?

Juos galite peržiūrėti galerijoje: